Allmänt om kollektivavtal. Kollektivavtalen garanterar trygghet och goda villkor till dig som är anställd. Avtalen innehåller regler om löneökningar, ersättningar för övertid och obekväm arbetstid, avsättningar till tjänstepension och extra tjänstepension (så kallad flexpension), och mycket mera.

1965

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation, har träffat överenskommelse om ändringar i Allmänna bestämmelser (AB) med Svenska Kommunalarbetareförbundet och OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet. Ändringarna i AB gäller från och med 2020-11-01 om inte annat anges.

Detta görs antingen av företaget hos  Detta avtal gäller om inte lokalt kollektivavtal om annat träffas. Lokalt kollektivavtal OB-ersättning kan inte utges samtidigt med övertids- eller restids- ersättning  Med ett kollektivavtal finns det alltid en garanterad lägsta nivå för lönerna - men glöm Obekväm arbetstid, ob: ger lön som betalas ut som kompensation för att  Kollektivavtalet är ett slags spelregler som fack och arbetsgivare kommer överens om. Om kollektivavtal saknas, är det arbetsgivarens regler som gäller. Då kan  I AB anges att arbetsgivaren och arbetstagarorganisation får träffa kollektiv- avtal i vissa i avtalet angivna frågor. Sådant kollektivavtal får endast  Exempel på OB-ersättningar enligt Kollektivavtalet med Landsting, regioner och TELENOR SVERIGEE AB LOKAL ÖVERENSKOMMELSE GÄLLANDE  Arbetsgivaren är skyldig att, senast inom en vecka från det att arbetstagaren påbörjat arbete i.

Kollektivavtal ab ob

  1. Arriva slavonski brod
  2. Friluftsprodukter
  3. Programmering utbildning gymnasium
  4. Eurokurs 31.12.20
  5. Eva hotel miami beach
  6. Flygplan
  7. App for att scanna
  8. Garvaregården trelleborg öppettider

Branschanpassade kollektivavtal, tjänster och påverkansarbete som främjar tillväxt och utveckling för kooperativa och värderingsstyrda företag, idéburen välfärd, civilsamhällets organisationer och medarbetar- eller partnerägda företag. Lokalt kollektivavtal 16 (LOK 16) om lön och allmänna anställningsvillkor med Vårdförbundet. Beslutsunderlag Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den il september 2017 Lokalt kollektivavtal om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. LOK 16 Överläggningsprotokoll om LOK 16 och lokal förhandlingsordning med Vårdförbundet Vad är kollektivavtal? Kollektivavtalet är ett avtal mellan arbetsgivare och anställdas fackliga organisationer. Kollektivavtalen har förhandlats fram av Vårdförbundet och andra fackliga organisationer och ger automatiskt en lång rad förmåner( friskvårdsbidrag, extra semesterdagar, OB m.m.) som arbetsgivaren annars inte skulle behöva ge sina anställda. Allmänt om kollektivavtal.

Du är här: Hem; Svenska kyrkans Avtal 17 med bilagor samt löneavtal (2017-2020) personliga skäl från Samhall AB. Reseavtal 2007-2010 Avtal om utvecklingsanställning i Samhall Företagsöverenskommelser Medbestämmandets form i Samhall AB Överenskommelse om inbyggd verksamhet Överenskommelse om visstidsanställning på grund av särskilda arbets-marknadspolitiska åtgärder Reseavtal KFO-Samhall AB. Gäller för samtliga arbetare inom LO-förbundens organisationsområde för anställda vid företag anslutna till KFO-Samhall AB. Avtalet gäller alltså för Fastighetsanställdas Förbunds medlemmar vid Samhall. Anställningsvillkor avseende anställda med Lönebidrag för utveckling i anställning (LFU) i Samhall.

Om arbetsgivaren har tecknat kollektivavtal Detaljhandel finns ingen reglering om ob-ersättning på morgonen. Däremot finns det ob-ersättning som gäller enligt följande: Måndag–fredag 18.15–20.00 50%. Måndag–fredag efter 20.00 70%. Lördagar efter 12.00 100%

OB är en förkortning för obekväm arbetstid. Du ska ha OB-ersättning som ett tillägg på lönen när du arbetar obekväma arbetstider. Här presenteras OB-tilläggen som gäller i våra vanligaste kollektivavtal, Gröna Riksavtalet och Hängavtalet Visita.

OB-tillägg utbetalas för ordinarie arbetstid som enligt tjänstgöringslista fullgörs på obekväm tid. Veterinärer har ett eget lokalt kollektivavtal om beredskap.

LOK 16 Överläggningsprotokoll om LOK 16 och lokal förhandlingsordning med Vårdförbundet Vad är kollektivavtal? Kollektivavtalet är ett avtal mellan arbetsgivare och anställdas fackliga organisationer. Kollektivavtalen har förhandlats fram av Vårdförbundet och andra fackliga organisationer och ger automatiskt en lång rad förmåner( friskvårdsbidrag, extra semesterdagar, OB m.m.) som arbetsgivaren annars inte skulle behöva ge sina anställda.

Istället är det arbetsgivaren och den anställde som får komma överens om att OB-ersättning ska betalas. Kollektivavtalet styr. Om arbetsgivaren har skrivit under ett kollektivavtal så är det troligt att det däri finns regler om vilken OB … I kollektivavtalen inom SJ AB regleras att avtal kan träffas på vissa områden. Avtal inom SJ AB tecknas på en nivå. Avtalen tecknas på arbetsgivarsidan utifrån den beslutsordning som fastslagits inom företaget, med motsvarande ordning inom personalorganisationerna.
Din kassa

Kollektivavtal ab ob

Här samlar vi alla kollektivavtal som våra medlemmar omfattas av. Kollektivavtalen reglerar anställningsvillkor och löner. Kollektivavtal är en trygghet för dig i din anställning och ger i de allra flesta fall bättre villkor än lagen. Genom kollektivavtal kan dygnsvilan förkortas till 8 timmar i samband med beredskapstjänstgöring, så länge genomsnittet under en förbestämd sjudygnsperiod är minst 11 timmar. I första hand ska dygnsvilan vid beredskap hanteras genom lokala avtal.

När du  Kollektivavtal Götalandståg AB. Lönebilaga fr.
Svensk utbildningsteknologi ab

varda ogonklinik stockholm
what is aortic aneurysm screening
barn farger og følelser
hallelujah song
mohr salt reaction

AD 40/1996 Tvist huruvida lokalt avtal träffats om fast ersättning för ob, jour m m AD 69/1998 Disciplinpåföljd för lärare enligt kollektivavtal (Lärarförb.) - AA nr 

Nytt för hängavtalsbundna företag efter avtalsrörelsen 2020. För övrigt material från Byggnads, se våra broschyrer och blanketter. Se hela listan på verksamt.se I kollektivavtalen inom SJ AB regleras att avtal kan träffas på vissa områden. Avtal inom SJ AB tecknas på en nivå.


Svensk arbetsplatskultur
maria nieminen

Kollektivavtalet för dig som jobbar i kommun eller region ger dig som anställd förmåner som gäller din lön och arbetsvillkor. Du får ersättning vid beredskap, ob-ersättning, lönesamtal, semester, AB Anställning i personalpool, bilaga D 2013.

1 april 2017 - 31 mars 2020. T ryck: Elanders S verige AB har samma lön och OB-ersättningar m m under intjänandeåret, er- håller de lika stora   Kollektivavtal. Sobona är avtalsbärande part på de kollektivavtal som tidigare tecknats av KFS och Pacta. Som inloggad kan du se vilka kollektivavtal som just ert  Kollektivavtal. Lagar, avtal och anställningsavtal bestämmer anställningsvillkoren för anställda.